Systém výučby

Systém výučby

V našej jazykovej inštitúcii sa zameriavame na výučbu jazykov v kurzoch s malým počtom študentov, maximálne do 6 účastníkov. V malých skupinách je možnosť prispôsobiť sa individuálnym potrebám účastníkov a motivovať ich k aktívnej komunikácii a odbúrať tak bariéry brániace rozhovoriť sa v cudzom jazyku. Kurzy sú zamerané na rozvoj komunikačných schopností, rozširovaní slovnej zásoby a efektívne prehĺbenie už získaných znalostí prípadne nadobudnutie pevného jazykového základu v kurzoch pre začiatočníkov. Indivuálny prístup, výučba v malých skupinkách, možnosť priameho kontaktu s vyučujúcim a spätnej väzby počas každej hodiny prinášajú rýchly pokrok v nadobudnutí reálnych komunikačných zručností v cudzom jazyku, ako aj efektívne využitie času pri výučbe.

Aktuality

NOVÉ! Víkendové kurzy od 6.9.2015

 

NOVÉ! Kurzy cez týždeň od 7.9.2015