Detské kurzy » Detské kurzy v MŠ

Kurzy pre materské školy

Výučba v materských škôlkach je založená na hravej komunikačnej audio-vizuálnej metóde, kde sa deti na základe počúvania, rozprávania a opakovania učia rozoznávať a používať prvé slová, vety a frázy v cudzom jazyku používané v bežných situáciách v každodennom živote, ktorých cieľom je nielen priblíženie neznámej reči, ale aj vzbudenie záujmu a radosti pri učení sa cudzieho jazyka.

Pre deti v škôlkach je výučba nového jazyka niečím novým a nepreskúmaným a preto sa ich už od prvej hodiny snažíme zaujať hrami, obrázkami a pesničkami a vytvoriť tak príjemné a veselé prostredie pre naše ďalšie stretnutia.

Veríme, že práve mnohé básničky, riekanky, pesničky a hry dokážu deťom spestriť klasickú výučbu a pomôžu im prekonať prvé úskalia v novej reči.