Detské kurzy » Detské kurzy 2013

Kurzy pre deti v škoskom roku 2011/12

 

Naše kurzy prebiehajú formou krúžku v popoludňajších hodinách v našich priestoroch. Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Výučba dvakrát do týždňa v stanovených časoch.

Snahou našej vzdelávacej agentúry nie je len naučiť deti cudzí jazyk, ale aj zaujímavým spôsobom primeraným veku dieťaťa sprístupniť deťom nové poznatky a vedomosti v pútavej forme a rozšíriť ich schopnosti a vedomosti formou hier, zábavných aktivít a súťaží.